Tudományos háttér

Mérni a megfoghatatlant -
Dr. Hartman az Axiológia megalkotója

Dr. Hartman, a matematika, a filozófia és a jogtudomány doktora a II. világháború előtti Németországban született, ahol az éppen kibontakozó félben lévő náci párt révén, első kézből tapasztalta meg a gonosz szerveződését hatalmas méretekben. 

character E5UDRWC
character 4FKAQPE

A náci párt gaztettek szervezésére irányuló, kiválóan szervezett képessége volt az, ami Dr. Hartman-t arra indíttatta, hogy feltegye a kérdést: „Mi a jó?” Azon tanakodott, hogy hogyan tudnák rendes, becsületes emberek hasonló módon szervezni, terjeszteni a „jót,” és így felvenni a harcot a gonosszal. Ebből az első ihletet adó szikrából nőtt ki egy élethosszig tartó utazás, amely annak átgondolásától, hogy mi a jó, először ahhoz a kérdéshez vezetett, hogy hogyan lehet a jót csoportokba sorolni, majd, hogy hogyan lehetne megérteni az agyunk működését, végül pedig annak kutatásához, hogy hogyan érzékeljük a körülöttünk lévő világot. Ezen kérdések tudományos megválaszolásához a matematikát hívta segítségül, így megalkotva egy új tudományt, az Axiológiát.

Összesen több mint ötven oktatói tisztséggel rendelkezett az Egyesült Államokban, Kanadában, Latin-Amerikában, és Európában. 1957-től a filozófia kutató professzora volt a Mexikói Nemzeti Egyetemen, 1968-tól az 1973-ban bekövetkezett haláláig pedig a Tennessee-i Egyetemen.

Nemzetközi elismertségét és azt a megbecsülést, amellyel a kutatók világszerte viseltetnek iránta, jól tükrözi az Érték és Értékelés: Axiológiai Tanulmányok Robert S. Hartman tiszteletére (Value and Valuation: AxiologicalStudies inHonor of Robert S. Hartman, 1972) című kötet.

1973. szeptember 20-án halt meg, két nappal azután, hogy kihirdették jelölését a Nobel Békedíjra, mely jelölés néhányak szerint munkássága legnagyobb elismerése volt.

Axiológia - A személyiségprofil tudományos háttere

Az axiológia az érték tudománya. Az „Axiológia” szó, amely két görög tőből, az „axios”-ból (érték) és a „logos”-ból (logika vagy elmélet) származik, az értékek elméletét jelenti. E tudomány fejlődése lehetővé teszi az érték objektív mérését, továbbá a magunkkal és a körülöttünk lévő világgal kapcsolatos ítélkezés, vagy döntéshozás konkrét cselekedetének objektív mérését. Ez egy matematikailag pontos értékelés, amely objektív módon mutatja meg, hogy az elménk hogyan azonosítja és értelmezi a tapasztalatainkat. Azt is azonosítja, hogy valószínűsíthetően hogyan reagálunk különféle helyzetekben. Lényegében azt vizsgálja, hogy „hogyan gondolkodunk.” Segít megérteni azokat a mintákat, amelyek alapján ítélkezünk, és döntéseinket hozzuk. Ez pedig lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket a méréseket kvantitatív pontszámokká alakítsuk, amelyek azután könnyebben átláthatóak, összehasonlíthatóak, és alkalmazhatóak a mindennapi életre. Ezek a folyamatok határozzák meg, hogy hogyan és miért cselekszünk úgy ahogy. Az axiológia egységes nyelvet biztosít, amelyet az egyének egymással, egy pozícióval, vagy egy környezettel szembeni összehasonlítására használhatunk fel.

Világunk fogalmak világa. Egy olyan világban élünk, ahol bármi, amit meg tudunk nevezni, amire gondolni tudunk, az egy fogalom. Legyen szó egy székről, egy tervről, egy személyről vagy bármiről: minden egyes individuumnak van egy külön fogalma arról, hogy milyennek is kell lennie annak az elemnek. Sok elődje munkásságára építve Dr. Hartman kutatásai megmutatták, hogy az emberek három módon tudnak érzékelni (felfogni) egy bizonyos fogalmat. Egy dolognak a struktúráját, egy dolog alkalmazását, és egy dolog individualitását vagyunk képesek látni. Dr. Hartman azt is fölfedezte, hogy e különböző perspektíváknak a jellemzői (amelyeket ő „az értékek dimenzióinak” nevezett) közvetlen összefüggésben állnak a készlet-elmélet különböző készleteivel. A matematika területén szerzett doktorátusából számítási módszereket merítve Hartman megalkotta a filozófia, a humán tudományok, és a matematika végső csúcspontját, hogy létrehozza a formális axiológiát. Így született meg a Hartman Érték Profil első formája.

Dr. Hartman felfedezésének kulcsa abban rejlik, hogy azonosította a három különálló érték-dimenziót (a dolgok megítélésének és értékelésének különböző módjait). Ezek a belsőleges, a külsőleges, és a rendszer érték-dimenziók. Ahogyan a fenti utalás az érzékeinkre is mutatja, mindenki különböző erősségeinek és gyengeségeinek megfelelően képes alkalmazni ezeket a különféle dimenziókat amikor döntést hoz. Senki sem használja mindegyik dimenziót, vagy gondolkodó modult egyenlő mértékben amikor dönt. Míg egyesek a belsőleges dimenziót részesítik előnyben, mások inkább a külsőleges, vagy rendszer jellegű gondolkodásra hajlamosak, és minden egyén gondolkodási folyamatának az eredménye attól függ, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek ennek a három dimenziónak az összességére, illetve kombinálására.

185 kompetencia pontos felmérése történik a profillal. Az Innermetrix a világ egyik legjobban bevizsgált diagnosztikai portfóliója. Minden létező kritériumnak, melynek egy pszichometrikus diagnosztikai eszközrendszernek a validalitás terén meg kell felelni, megfelel. A sikerhányad például a prediktív validalitás terén 92 százalékos.

Ha eldöntötted

Lépj tovább a következő szintre és rendeld meg a profilozást!